Okres pobytu Cena ofertowa Cena ofertowa za noc
7 nocy (tydzień) 350,00 50,00
14 nocy (2 tygodnie) 650,00 46,43
30 nocy (1 miesiąc) 950,00 30,00
90 nocy (3 miesiąc) 2520,00 28,00
180 nocy (6 miesięcy) 4400,00 24,44